Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Σοφία Σαρρή – Μια Κρητική Προσευχή προς την θεά Ευφορία, προστάτιδα δύναμη της Γης των Ματάλων

and the skies shine through they remind me of happiness surrounding all created
equally wise
it's a wide disguise of shifting colours and resonance twirling round the core of life

still you shut your eyes
but you’ll see more than you’ve ever realised

we hover a little in awe of this uncertainty ambitious yet afraid
that the skies will collapse over us and this moment will all fade in a glimpse of infinity...

Ακούστε ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου