Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

CRUEL ANAGRAMS – Cashier in Love

H Io L, στο Indie Free Festival (Φωτ. Μανώλης Νταλούκας, 2016)

Lyrics : Io L
Music : Cruel Anagrams

Love slips slowly down a cashier’s belt
Needles and milk slip down a cashier’s belt
Products and pins are waiting for a theft
I’m biting my nails behind a cashier’s bench

To hell with everyone
I don’t care if it’s right
I love you all the time
Just want to know you’re mine

Clocks tick slowly above a cashier’s bench
Time clings closely for those who have to spend
Faces and chins are grinning close to me


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου